Introducció

L'ansietat, un mecanisme universal, normal i adaptatiu

L'ansietat, un mecanisme universal, normal i adaptatiu

L’ansietat és un sistema d’alarma de l’organisme davant de situacions considerades una amenaça, és a dir, situacions que ens afecten i en les que tenim quelcom a guanyar o a perdre. Es tracta d’un mecanisme que facilita la nostre relació amb el medi, i ...
Símptomes de l'ansietat

Símptomes de l'ansietat

Les manifestacions simptomàtiques de l’ansietat son molt variades i poden classificar-se en diferents grups: fìsics, psicològics, de conducta, intel.lectuals o cognitius y socials.
Ansietat: el per què dels símptomes

Ansietat: el per què dels símptomes

El nostre mecanisme de defensa actual és hereu del que hem anat desenvolupant com a espècie amb els milers d’anys d’evolució. Els perills als quals estaven exposats els nostres avantpassats estaven relacionats amb la supervivència i amb les funcions primàri...
Causes de l'ansietat: origen i manteniment

Causes de l'ansietat: origen i manteniment

En l’aparició i el manteniment de l’ansietat com a trastorn influeixen tres grans grups de factors: els factors predisponents, els factors activadors i els factors de manteniment.
L’ansietat: Un model explicatiu

L’ansietat: Un model explicatiu

L’ansietat no depèn exclusivament d’un factor, sinó d’un conjunt de variables que actuen com un tot i que es posen en marxa davant d’una situació que la persona concep com a amenaçant.
L’ansietat, l’educació i l’aprenentatge

L’ansietat, l’educació i l’aprenentatge

L’ansietat, l’educació i l’aprenentatge Els mecanismes d’aprenentatge dels éssers humans són factors clau en l’origen i en el manteniment dels trastorns d’ansietat. Conèixer-los és essencial tant per entendre el problema com per aplicar-los a la pràctica cl...
L’ansietat i la personalitat

L’ansietat i la personalitat

Les característiques de la personalitat i els trastorns que hi estan relacionats influeixen en l’aparició i en el manteniment dels trastorns d’ansietat, de manera que determinats temperaments predisposen les persones a aquest tipus de problemes....
L’ansietat: el paper de les nostres circumstàncies i dels nostres recursos

L’ansietat: el paper de les nostres circumstàncies i dels nostres recursos

Els estressors quotidians influeixen en l’aparició dels trastorns d’ansietat, però aquesta influència ve mediatitzada per la valoració subjectiva que la persona realitzi d’aquests estressors i pels recursos de què disposi per afrontar-los.
L’ansietat i l’herència

L’ansietat i l’herència

Els resultats suggereixen que les contribucions dels gens de l’individu són apreciables. No s’han identificat gens concrets que de manera específica estiguin implicats en un tipus de problemes d’ansietat o en d’altres. Sembla més plausible considerar...
L’ansietat, el pensament i l’anticipació

L’ansietat, el pensament i l’anticipació

L’anticipació és un procés de pensament que preveu les conseqüències d’un esdeveniment i que pot ser tan activador com el succés mateix. Mentre que alguns d’aquests pensaments ajuden a desenvolupar competències, d’altres generen ansietat....

Articles relacionats