Categories
Programes a la carta

El Dr. Baeza en directo: La ansiedad y el miedo a perder el control

Programa emès en directe el 4 de desembre de 2014. Presentat per Paulí Castelló, amb la participació del Dr. J. Carlos Baeza, dedicat en aquesta ocasió a la por a perdre el control sobre el propi pensament, conducta o impuls, temor habitual en els trastorns d’ansietat.

En certa manera, aquest sentiment, o pre-sentiment, és inherent a l’experiència d’ansietat elevada. Si l’ansietat guarda relació amb la percepció de veure’s desbordat, és natural que, subjectivament, dita experiència s’equipari a la pèrdua de control sobre un mateix o sobre el medi.

Categories
Programes a la carta

El Dr. Baeza en directe: Tractament de l’Ansietat

Programa emès en directe el 9 de juliol de 2014. Presentat per Paulí Castelló, amb la participació del Dr. J. Carlos Baeza i dedicat en aquesta ocasió al tractament de l’ansietat. El Dr. Baeza respon en directe a les preguntes que remeten els espectadors.

Categories
Preguntes més freqüents

Sìmptomes de l’ansietat

Les manifestacions simptomàtiques de l’ansietat son molt variades i poden classificar-se en diferents grups:

Físics: Taquicàrdia, palpitacions, opressió al pit, falta d’aire, tremolors, sudoració, molèsties digestives, nàusees, vòmits, nus a l’estómac, alteracions de l’alimentació, tensió i rigidesa muscular, cansament, formigueix, sensació de mareig i inestabilitat. Si l’activació neurofisiològica és molt elevada poden aparèixer alteracions de la son, l’alimentació i la resposta sexual.

Psicològics: Inquietud, sensació d’amenaça o perill, ganes de fugir o atacar, inseguretat, sensació de buidor, sensació d’estranyesa o despersonalització, por a perdre el control, recels, sospites, incertesa, dificultat per pendre decisions. En casos més extrems, por a la mort, tornar-se boig o al suïcidi.

De conducta: Estat d’alerta e hipervigilància, bloqueig, dificultat per actuar, impulsivitat, inquietud motora, dificultat per estar quiet i en repòs. Aquests símptomes venen acompanyatsde canvis en l’expressivitat corporal i el llenguatge corporal: postures tancades, rigidesa, moviments imprecisos de mans i braços, tensió de les mandíbules, canvis de veu, expressió facial de sorpresa, dubte o crispació, etc.

Intel.lectuals o cognitius: Dificultats d’atenció, concentració i memòria, augment dels oblits o descuits, preocupació excessiva, expectatives negatives, rumiació, pensaments distorsionats e inoportuns, increment dels dubtes i la sensació de confusió, tendència a recordar sobre tot coses desagradables, sobrevalorar petits detalls desfavorables, abús de la prevenció i la sospita, interpretacions inadequades, susceptibilitat, etc.

Socials: Irritabilitat, quedar-se absort, dificultat per iniciar o seguir una conversa, en uns casos, i verborrea en altres, bloquejar-se o quedar-se en blanc a l’hora de preguntar o respondre, dificultat per expressar les pròpies opinions o fer valer els propis drets, temor excessiu a possibles conflictes, etc.

No totes les persones tenen els mateixos símptomes, ni aquests tenen la mateixa intensitat en tots els casos. Cada persona, segons la seva predisposició biològica i/o psicològica, es mostra més vulnerable o susceptible a uns o altres símptomes. Es considera un problema en la mesura que es posa en risc la salut i el benestar físic i psicològic, i interfereixen o limiten significativament la capacitat d’acció i desenvolupament de la persona que els pateix.

Realitzar una teràpia psicològica t’ajudarà a superar el teu problema d’ansietat d’una manera més ràpida i eficaç.

Contacta’ns i t’informem:

Clínica de l’Ansietat a Barcelona: 93 226 14 12607 507 097.

Clínica de l’Ansietat a Madrid: 91 829 93 92607 507 097.

Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

Clínica de l’Ansietat. Especialistes en el tractament de l’ansietat.

__________
Font: Clínica de l’Ansietat. Especialistes en el tractament de l’ansietat. Madrid i Barcelona.

Video il-lustratiu: Fisiología de la ansiedad y el estrés

Altres videos relacionats

Documents relacionats

 1. Ansietat: el per qué dels  símptomes
 2. Causess d’ ansietat: origen i manteniment
 3. Quand cercar ayuda
 4. Prevenció de l’ansietat
Font: Clínica de l’Ansietat. Especialistes en el tractament de l’ansietat a Madrid i Barcelona.
Categories
Preguntes més freqüents

Què és l’ansietat i per què es produeix?

L’ansietat és bàsicament un mecanisme defensiu. És un sistema d’alerta enfront de situacions que es consideren una amenaça. És un mecanisme universal, que es dóna en totes les persones, és normal, adaptatiu, millora el rendiment i la capacitat d’anticipació i resposta. La funció de l’ansietat és mobilitzar l’organisme, mantenir-lo altera i dispost per intervenir enfront als riscos i les amenaces, de manera que no se’n produeixin o se’n minimitzin les conseqüències. L’ansietat, doncs, ens empeny a prendre les mesures convenients (fugir, atacar, neutralitzar, afrontar, adaptar-se, etc.), segons el cas i la naturalesa del risc o del perill. El perill ve donat per l’obstaculització de qualsevol projecte o desig important per a nosaltres, o bé per l’obstaculització d’estatus o d’èxits ja aconseguits. El ser humà desitja allò que no té i vol conservar allò que ja té.

L’ansietat, doncs, com qualsevol mecanisme adaptatiu, és bona, funcional, normal i no representa cap problema per a la salut.

No obstant això, en alguns casos, aquest mecanisme funciona de manera alterada, és a dir, produeix problemes de salut i, enlloc d’ajudar-nos, ens incapacita. Quins factors poden influir perquè un mecanisme normal, saludable i adaptatiu deixi de ser-ho?

Factors predisposicionals

 •  Factors biològics, alguns d’ells genètics
 •  Factors de personalitat. Patrons d’afrontament de l’estrès. Estils de vida
 •  Factors ambientals. Aprenentatges. Contextos i suports socials

Factors activadors o desencadenants

 •   Situacions o esdeveniments que són viscuts com a desbordants dels nostres recursos
 •   Esdeveniments vitals de conseqüències greus o que exigeixen esforços adaptatius importants
 •   Obstacles per aconseguir èxits o que limiten la nostra capacitat per aconseguir-los o mantenir-los
 •   Consum d’estimulants i altres drogues

Factors de manteniment, lligats a la gestió de la pròpia ansietat

 •  La «por a la por»
 •  La pèrdua de condicions o facultats, per la pròpia ansietat, que dificulten l’afrontament dels problemes
 •  Solucions intentades que resulten contraproduent
 •  La problematització d’àrees inicialment no conflictives, com a conseqüència de la pròpia ansietat
 •  Afrontament insuficient o erroni del problemes origen de l’ansietat
 •  L’establiment de mecanismes fòbics

Normalment, els problemes d’ansietat es produeixen per una combinació d’algun d’aquests factors durant un període de temps.

En el tractament psicològic es tracten tots aquets factors perquè la persona recuperi el seu estat de salut i benestar.

Realitzar una teràpia psicològica t’ajudarà a superar el teu problema d’ansietat d’una manera més ràpida i eficaç.

Contacta’ns i t’informem:

Clínica de l’Ansietat a Barcelona: 93 226 14 12607 507 097.

Clínica de l’Ansietat a Madrid: 91 829 93 92607 507 097.

Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

Articles relacionats

 • Causes de l’ansietat: origen i manteniment
 • La ansietat: un model explicatiu
 • Ansietat i herència
 • Ansietat i estrès
 • Ansietat i drogues

Font: Clínica de l’ Ansietat. Especialistes en el tractament de l’ansietat. Madrid i Barcelona

Categories
Programes a la carta

Miedo al miedo. Las crisis de ansiedad y sus consecuencias

Programa emitido originalmente el 19 de marzo de 2014, presentado por Paulí Castelló con la participación de José Salvador, psicólogo especialista en ansiedad.

La ansiedad es un sistema de alarma que comúnmente, una vez disparado, se asusta de su propio ruido, lo que la dispara de nuevo, dando lugar a un proceso circular de retroalimentación y mantenimiento del problema. Para superar la ansiedad es importante poder regular y cortocircuitar este tipo de mecanismos.

Categories
Preguntes més freqüents

L’ansietat pot tenir conseqüències negatives per a la salut?

Moltes persones quan experimenten un nivell molt elevat d’ansietat o un atac de pànic creuen que tenen un atac de cor o que es moren. Això no és així. El cos, simplement, està en estat d’alerta provocada per la interpretació d’una situació com a amenaçant o perillosa. Les sensacions que s’experimenten en aquests moments poden ser molt intenses i desagradables, però són perfectament assumibles per a l’organisme sense major risc.

No obstant això, un estat d’activació emocional elevat mantingut durant un període llarg de temps pot augmentar la probabilitat de desenvolupar problemes de salut, cansament crònic, esgotament, disminució de les defenses, trastorns psicofisiològics, etc.

Videos il.lustratius

Miedo al miedo. La ansiedad y sus consecuencias

 Estrés crónico: consecuencias sobre la salud

Categories
Programes a la carta

Ansiedad: administración de preocupaciones

Programa  emitido originalmente el 6 de mayo de 2013. Las preocupaciones nos motivan, preparan y predisponen para resolver asuntos que nos afectan. En muchos casos, sin embargo, generan una ansiedad excesiva e interfieren en el desarrollo de otros intereses. Presentado por Paulí Castelló con la participación del Dr. J. Carlos Baeza.

Categories
Preguntes més freqüents

Quantes persones pateixen trastorns d’ansietat?

Prevalença anual   

 Prevalença global  

Ansietat

Generalitzada

3/%5%
Fòbies Específiques9%10 – 11,3%
Fòbia Social3 – 13%
Estrès Posttraumàtic1 – 14%
Trast. Obsessiu-Compulsiu  1,5%2,1%
Trastor de Pànic1-2%1,5 – 3,5%

Els trastorns d’ansietat són un dels trastorns psicològics més comuns en la població general. Els trastorns que s’inclouen sota aquesta categoria diagnòstica tenen prevalences molt diferents. Mostrem aquí les prevalences descrites en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM_IV), que estableix els criteris diagnòstics per a cada trastorn.

La prevalença anual fa referència al percentatge de persones que presenten un diagnòstic d’ansietat durant els últims 12 mesos. La prevalença per a tota la vida (o prevalença global) fa referència al percentatge de persones que han estat diagnosticades d’aquest trastorn, independentment de si el presenten en el moment actual o no.

Ansietat generalitzada: la prevalença anual és del 3% i la global del 5%.

Fòbies específiques: la prevalença anual és d’aproximadament del 9%. La prevalença global se situa entre el 10% i l’11,3%.

Fòbia social: la prevalença global oscil·la entre el 3% i el 13%. Les estimacions de prevalença varien àmpliament en funció dels criteris considerats per considerar la presència i l’absència del trastorn.

Trastorn d’estrès posttraumàtic: presenta una prevalença global que oscil·la entre l’1% i el 14%. La variabilitat en aquestes prevalences s’explica pels mètodes d’avaluació utilitzats i per les diferències en les poblacions estudiades (per exemple, poblacions de risc, com ara els veterans de guerra, les víctimes de desastres naturals o de terrorisme, etc.).

Trastorn obsessiu-compulsiu: la prevalença anual fluctua entre l’1,5% i el 2,1%. La prevalença global és aproximadament del 2,5%.

Trastorn de pànic: en estudis de població general, la prevalença anual oscil·la entre l’1% i el 2%. La prevalença global se situa entre l’1,5% i el 3,5%.

Categories
Programes a la carta

Ansietat i respiració: Hiperventilació i respiració abdominal

TempsContinguts
00:00-13:30   Hiperventilació: mecanisme, efectes i control
13:31-31:42  Respiració abdominal: justificació, procediment i pauta 
Categories
Preguntes més freqüents

S’hereta, l’ansietat?

Els trastorns d’ansietat mostren agregació familiar. Això suggereix que individus de la mateixa família poden estar compartint certa predisposició heretada cap a aquest tipus de problemes psicològics. Així, per exemple, si es pren com a base mostres molt nombroses de bessons monozigòtics, els investigadors han arribat a l’estimació que l’aportació genètica en l’ocurrència del trastorn d’ansietat generalitzada és del 38%, i del 44% en el trastorn de pànic.

No obstant això, no es pot dir que existeixi un únic gen que «causi» ansietat. De fet, els trastorns d’ansietat apareixen com a resultat de la combinació de diferents factors, com ara trets heretats, factors d’estrès externs, experiències vitals, etc. Tenir un familiar que pateixi un trastorn d’ansietat pot ser un factor de risc de desenvolupar aquest tipus de patologia, malgrat que no implica que la persona sempre i en qualsevol cas l’acabi patint.

D’altra banda, en la gènesis dels trastorns d’ansietat, la història d’aprenentatge del subjecte juga un paper molt important. Conviure amb algú que pateixi un trastorn d’ansietat pot influir en el nen no només a nivell biològic o genètic. Aquests familiars poden servir de model de conducta a seguir i influir-hi mitjançant el que s’observa i s’aprèn a casa.

Vídeos il-lustratius:

Bases genéticas de la ansiedad y la depresión. Programa Redes. TVE.

Estrés y genoma: interacción cuerpo-mente