Info Legal

Clínica de l’ansietat és el nom, registrat, d’un centre privat de consultes externes especialitzat en el tractament de l’ansietat i de problemes associats: depressió, hipocondria, inseguretat, pors, falta d’autoestima, inhibició social i dificultats de comunicació, canvi i processos d’adaptació. Compta amb especialistes en psicologia i psiquiatria, col·legiats, amb una àmplia experiència en l’estudi i el tractament de l’ansietat.

Dóna servei a:

Barcelona: centre sanitari autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, codi E08737002

Madrid: la Clínica de l’ansietat dóna servei als locals del centre de serveis mèdics situats al carrer Isaac Peral número 12, centre sanitari autoritzat per la Comunitat de Madrid

Política d’ús

El lloc web www.clinicadeanisdad.com és un servei d’informació, divulgació i orientació sobre l’ansietat i els seus problemes dirigit a persones que en pateixen, als familiars o, simplement, a persones interessades en el tema.

La informació que conté prové tant de fonts d’informació pròpia com de tercers, convenientment referenciada. Es facilita tenint en compte criteris d’utilitat, rigor i objectivitat, i ofereix, a més, referències o enllaços a informacions alternatives o complementàries.

La informació del web www.clinicadeansiedad.com no substitueix el judici clínic professional, ni la relació del professional de la salut i el pacient. En cas de dubte, consulteu el vostre professional de la salut de referència. El diagnòstic, la valoració i la prescripció de possibles tractaments correspon exclusivament als especialistes, així com el seguiment i el control de cada cas. 

Privacitat i confidencialitat

La pàgina web de la Clínica de l’ansietat és d’accés públic i obert, excepte el xat d’autoajuda, que requereix d’un registre previ (nickname, contrasenya i correu electrònic vàlid). S’exigeixen algunes dades personals bàsiques si l’usuari sol·licita algun tipus d’informació mitjançant el qüestionari dissenyat amb aquesta finalitat. Les dades facilitades per accedir al xat o per sol·licitar informació són reservades, no es faciliten a terceres persones ni són utilitzades per clinicadeanisedad.com fora de les finalitats consignades, de manera que una vegada acomplerta la funció per a la qual es van requerir, no se’n guarda registre.

La Clínica de l’ansietat no es fa responsable de les característiques de seguretat o privacitat pròpies dels programes i serveis dels proveïdors d’internet, les que depenen de l’usuari, les imponderables de la xarxa, els fets insalvables o els fets dolosos de terceres persones.

Fòrum

La participació en el fòrum és oberta a qualsevol persona interessada, no requereix de cap autentificació o registre previ. El fòrum està reservat a l’intercanvi d’opinions, experiències i referències relacionades amb el tema de l’ansietat, els diferents problemes i manifestacions. Clinicadeansiedad.com no comparteix necessàriament els continguts o opinions expressades pels usuaris sota la seva exclusiva responsabilitat. Les opinions o els suggeriments manifestats pels participants s’han de prendre amb molta prudència i no s’han de prendre com a base de decisions sobre la pròpia salut.

No s’acceptaran missatges la finalitat dels quals sigui promocionar productes o serveis. Generalment, tampoc no es publicaran missatges amb opinions sobre la Clínica de l’ansietat, els seus especialistes, altres centres o professionals concrets, siguin quines siguin. S’espera que els participants utilitzin un llenguatge correcte. No s’admetran comentaris insultants, desqualificacions personals, continguts obscens o línies de discussió alienes als temes propis del web. Els administradors del fòrum comproven, abans de la publicació, que els missatges s’ajustin a les normes.

Xat d’ajuda mútua

El xat està destinat a persones que tenen problemes d’ansietat i pretenen comunicar-se entre si, en temps real, amb la finalitat de donar-se suport mútuament. Per participar en el xat no és necessari registrar-se. Utilitzeu un àlies per identificar-vos; no publiqueu dades personals (nom i cognoms, direccions, telèfons, etc.).

En el xat, no hi intervenen especialistes. Cal anar amb compte, i posar en entredit, la participació de qualsevol persona que es presenti o intervingui com a tal. És imprescindible utilitzar un llenguatge correcte, amable, respectuós i constructiu amb totes les persones que participen.

El contingut dels missatges és responsabilitat únicament i exclusiva de qui els escriu, són manifestacions a títol personal, no se’ls ha de donar cap altre valor o transcendència, ni prendre’ls com a base per prendre decisions que afectin la salut.

No es permet la publicitat de productes o serveis, ni l’apologia de creences o ideologies. La Clínica de l’ansietat es reserva el dret d’admetre als participants i/o de bloquejar-ne la participació si, segons el seu judici exclusiu, no segueixen les normes i les finalitats del xat.

És important participar-hi, no només per a sol·licitar o rebre suport, sinó també per oferir-lo. Com a xat d’ajuda mútua, el xat està basat en el principi de reciprocitat.

El xat no és el lloc adequat per plantejar o buscar respostes a situacions extremes, límits, crítiques o urgents. En aquests casos, recorreu a especialistes sanitaris, serveis socials o a persones amb les que pugueu comunicar-vos presencialment. Són qüestions que els participants no poden assumir, perquè són desbordants, i poden generar molta angoixa.

Videoconferència

Si es fes alguna consulta per videoconferència, la Clínica de l’ansietat no es responsabilitza de les condicions generals de funcionament d’internet en el moment de la consulta ni, per tant, de la qualitat del vídeo i àudio. L’usuari pot sol·licitar una nova consulta gratuïta exclusivament en cas que les condicions de la xarxa no permetin establir una comunicació mínimament eficient. Les dades de l’entrevista i els continguts de l’expedient personal de l’usuari són confidencials i reben el mateix tractament i protecció que els que s’obtenen amb les entrevistes presencials, i l’usuari pot exercir el dret d’accés, modificació o cancel·lació d’acord amb la llei.

D’altra banda, la privacitat i la seguretat de la comunicació dependrà de les pròpies del programa de comunicació que s’utilitzi –normalment Skype– i de la pròpia configuració de l’usuari, ambdós aspectes sobre els quals la Clínica de l’ansietat no té cap responsabilitat, així com tampoc sobre les imponderables de la xarxa, els fets insalvables o els fets dolosos de terceres persones. La sol·licitud de consulta per mitjà de videoconferència implica l’acceptació d’aquestes condicions i la política de privacitat de www.clinicadeansiedad.com.

Condicions generals de pagament, compra o contractació de serveis online

La plataforma de pagament online de la Clínica de l’ansietat serveix per abonar amb el TPV virtual serveis concertats prèviament per mitjà del nostre telèfon 932 263 020, el correu electrònic info@clinicadeansiedad.com o el formulari de sol·licitud d’informació i visites.

No contracteu ni aboneu serveis si no us heu posat en contacte amb nosaltres per concertar-los i planificar-los. Això no és una plataforma de compra directa i immediata de serveis, sinó de pagament dels que ja estan contractats.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per indicar-nos què necessiteu, per acordar horaris i especialistes i concretar els procediments a seguir. A partir d’aquí, seleccioneu els serveis concertats i procediu a abonar-los. En poques hores, rebreu al correu electrònic la factura corresponent i la confirmació del seu encàrrec.

Les dades que faciliteu, s’incorporaran i seran tractades en un fitxer amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud de compra online i els tràmits administratius que se’n derivin.

Si ho desitgeu, podeu accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament d’aquestes dades per mitjà d’un escrit dirigit al responsable de fitxers y tractament de dades de la Clínica de l’ansietat, J. Carlos Baeza Villarroel, amb domicili al C/ València 5-B, entl. 3a, 08015 Barcelona (Espanya),   o al correu electrònic info@clinicadeansiedad.com 

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és la Clínica de l’ansietat. El domini d’internet www.clinicadeansiedad.com està inscrit en el registre corresponent.

Aquestes condicions generals de compra o contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la pàgina web www.clinicadeansiedad.com, domini del qual José Carlos Baeza Villarroel és titular, amb NIF 12716484 i domicili a c. València 5-B, entl. 3a, 08015 Barcelona (Espanya). Qualsevol comunicació és pot dirigir al domicili social anteriorment indica, al telèfon 932 263 020 o a la direcció de correu electrònic info@clinicadeansiedad.com. Les comunicacions amb usuaris i persones interessades s’atenen a info@clinicadeansiedad.com.

Activitat

La Clínica de l’ansietat és un centre d’assistència i orientació especialitzat en l’estudi, divulgació i tractament dels problemes de l’ansietat. La Clínica de l’ansietat es reserva el dret de modificar l’oferta de serveis presentada a la pàgina web (modificacions sobre serveis, preus, promocions i altres condicions comercials i de serveis) en qualsevol moment.

La Clínica de l’ansietat fa tots els esforços dins de les seves possibilitats, per oferir la informació continguda a la web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, sempre aliè a la voluntat de la Clínica de l’ansietat, es procedirà immediatament a corregir-ho. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió de compra basada en aquest error, la Clínica de l’ansietat comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost.

www.clinicadeansiedad.com no és responsable ni directament ni indirecta de cap dels serveis, informacions, continguts, afirmacions o expressions que continguin els proveïdors de serveis de pagament i de gestió de compra que es poden utilitzar en la web; cada proveïdor és responsable de la seva gestió de cara al consumidor, a l’Administració i a terceres persones. Aquesta condició és extensible als proveïdors de serveis de comunicació online (videoconferència o correu electrònic).

Sistema de venda

La plataforma de pagament online de la Clínica de l’ansietat serveix per abonar amb el TPV virtual serveis concertats prèviament per mitjà del nostre telèfon 932 263 020, el correu electrònic info@clinicadeansiedad.com o el formulari de sol·licitud d’informació i visites.

No contracteu ni aboneu serveis si no us heu posat en contacte amb nosaltres per concertar-los i planificar-los. Això no és una plataforma de compra directa i immediata de serveis, sinó de pagament dels que ja estan contractats.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per indicar-nos què necessiteu, per acordar horaris i especialistes i concretar els procediments a seguir. A partir d’aquí, seleccioneu els serveis concertats i procediu a abonar-los. En poques hores, rebreu al correu electrònic la factura corresponent i la confirmació del seu encàrrec.

Disponibilitat

La Clínica de l’ansietat farà tot el possible per complaure tots els seus usuaris en demanda de serveis. Aquests serveis es donen des de dilluns a divendres des de 9:00 fins a les 21:00 hora espanyola.

En realitzar la compra, el client pot escollir lliurament abonar les compres que realitzi amb targeta de crèdit o dèbit (MasterCard, Visa, etc.) per mitjà de la passarel·la de pagament Servired o per mitjà de Paypal.  En alguns casos, per prevenir possibles fraus, la Clínica de l’ansietat es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en cas que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprador. 

Cancel·lació i devolució de l’import pagat

Qualsevol cancel·lació de compra de serveis online prèviament realitzada, s’ha de realitzar per escrit tot enviant un correu electrònic a info@clinicadeansiedad.com. Si l’anul·lació s’efectua amb una antelació mínima de 24 hores abans de l’hora fixada per a la prestació del servei, l’usuari té dret a la devolució de l’import íntegre de la compra corresponent a aquest servei. Si la cancel·lació es produeix amb una antelació menor a 24 hores, l’usuari només té el dret a la devolució del 50% del preu de compra d’aquest servei. Si l’usuari no es presenta a la visita –presencial o per videoconferència– en la data i hora concertada prèviament, no té dret a la devolució de l’import corresponent a aquest servei.

Si la consulta s’efectua per videoconferència, la Clínica de l’ansietat no es responsabilitza de les condicions generals de funcionament d’internet en el moment de la consulta ni, per tant, de la qualitat del vídeo i àudio durant la videoconferència. L’usuari pot sol·licitar una nova consulta gratuïta exclusivament en cas que les condicions de la xarxa no permetin establir una comunicació mínimament eficient, ni tan sols per escrit.

Obligacions del client

El client de www.clinicadeansiedad.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d’usuari o de realització de l’encàrrec, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en aquestes Condicions generals de compra, i entén que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa www.clinicadeansiedad.com.

Així mateix, en el cas que correspongui, es compromet a guardar de manera confidencial i amb la màxima diligència, les claus d’accés personal a la nostra web.

Seguretat i confidencialitat

La Clínica de l’ansietat garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament online es realitzen amb un servidor segur, que protegeix les dades enfront a intents de violació de terceres persones. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyades amb aquesta finalitat.

La Clínica de l’ansietat garanteix la protecció i confidencialitat de les dades persones, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionen els nostres clients d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a www.clinicadeansiedad.com o als seus treballadors, s’inclouen en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de la Clínica de l’ansietat, amb la finalitat que s’estableixi en cada formulari de recollida de dades. No es donarà a les dades cap altre ús que aquell per al qual van ser consignats, i en cap cas es cediran a terceres persones.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris de la Clínica de l’ansietat poden exercir, en tot moment,  els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals tot comunicant-ho per escrit a Clínica de l’ansietat, c. València 5-B, entl. 3a, 08015 Barcelona (Espanya).

En cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra, la legislació espanyola obliga a mantenir-los com a mínim cinc anys, fet per al qual no es poden esborrar, ni rectificar, encara que sí que es poden bloquejar (cancel·lar), malgrat que el client ho sol·liciti.

En cas d’error en la introducció de dades, el client disposa dels recursos telemàtics i personals que consten en aquestes condicions per procedir a esmenar-lo.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb la Clínica de l’ansietat i la prestació de qualsevol altre servei se sotmeten a la legislació espanyola, i en cas de qualsevol conflicte o discrepància, les parts renuncien a la seva pròpia jurisdicció i se sotmeten als jutjats o tribunals de Barcelona (Espanya).

Acceptació de termes i condicions

Un cop informat, si continueu accedint a www.clinicadeansiedad.com o intercanvieu informació a través de qualsevol dels seus serveis, esteu manifestant l’acceptació de la nostra política d’ús, privacitat i condicions. Qualsevol canvi en aquest respecte, es comunicarà oportunament per mitjà d’aquestes mateixes pàgines.

Normes professionals

D’acord allò que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que els serveis professionals de psicologia i psiquiatria detallats en aquesta web es regeixen per les normes establertes pels col·legis oficials de psicòlegs de Catalunya i de Madrid, i els col3legis de metges de Barcelona i de Madrid, en els seus codis deontològics respectius.

Si així desitgeu, podeu consultar aquests codis en la web oficial del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya http://www.copc.cat; Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: www.copmadrid.org; en la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona www.comb.cat, i en la web del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid www.icomem.es.