Per a professionals

Llibres sobre ansietat, tècnics

Referències bibliogràfiques sobre problemes d’ansietat o temes relacionats dirigides a professionals de la salut.

Ansietat: Guies de Tractament

Enllaços a Guies d’Actuació proposades per Comitès Internacionals d’Experts. Estan pensades per a especialistes, però inclouen normalment algun apartat per pacients i familiars.

Llibres sobre ansietat, tècnics

Referències bibliogràfiques sobre problemes d’ansietat o temes relacionats dirigides a professionals de la salut.

Ansietat: Guies de Tractament

Enllaços a Guies d’Actuació proposades per Comitès Internacionals d’Experts. Estan pensades per a especialistes, però inclouen normalment algun apartat per pacients i familiars.