Interaccions contraproduents

Introducció. Interaccions contraproduents entre actes d’afrontament: incompatibilitats i contraindicacions

Introducció. Interaccions contraproduents entre actes d’afrontament: incompatibilitats i contraindicacions

¿Qué relación guardan nuestros múltiples planes con el sinnúmero de papeles que debemos desempeñar en la sociedad?. No siempre resulta fácil saber si dos actos son incompatibles entre sí.
Ansietat: exposició versus conductes de seguretat

Ansietat: exposició versus conductes de seguretat

Diversos estudis han posat de manifest que les anomenades conductes de seguretat podries estar darrere d’alguns dels fracassos de l’exposició com a tècnica terapèutica. Es tracta d’estratègies d’afrontament emeses pels pacients per reduir l’ansietat ...
Rol d’actor versus rol d’espectador

Rol d’actor versus rol d’espectador

Pràctica molt comú en els trastorns d’ansietat, que consisteixen a porta a terme una actuació –rol d’actor– a la vegada que, simultàniament, s’exerceix de crític o analista –rol d’espectador– des de diferents primes.
Ansietat: pretensió de control conscient sobre repertoris automàtics o automatitzats

Ansietat: pretensió de control conscient sobre repertoris automàtics o automatitzats

Alertats per l’increment d’errors, alguns pacients decideixen, llavors, sotmetre a control directe i voluntari, accions o seqüència d’accions que normalment es produïen automàticament
Desajust recursos/objectius

Desajust recursos/objectius

Consisteix a mantenir els mateixos objectius en el pla tasca, encara que hagin canviat les condicions objectives per a assolir-los com a conseqüència del que ha passat en el pla salut
Ansietat: solucions bumerang

Ansietat: solucions bumerang

Volem fer referència a diverses activitats que són momentàniament reductores de l’ansietat, per diverses raons, però que a mig termini contribueixen a incrementar l’ansietat, o a dificultar l’establiment de procediments alternatius més adequats....

Articles relacionats