Psico-lògiques de la por

Ansietat: biaixos atencionals i interpretatius

Ansietat: biaixos atencionals i interpretatius

Davant de les aparicions eventuals d’un perill, l’organisme reserva, prioritàriament, gran part dels recursos (atencionals, de pensament, motors i metabòlics) per a la disposició d’accions defensives, en detriment d’altres accions que queden relegades ...
Biaix memorístic

Biaix memorístic

El biaix memorístic fa referència a l’activació-recuperació d’informacions guardades en la memòria sobre inconvenients, experiències negatives i perills; particularment, aquells associats o associables a lla situació i circumstància actual....
Biaix falsacional: inversió de la càrrega de la prova

Biaix falsacional: inversió de la càrrega de la prova

Als processos d’atendre i de significar-interpretar en segueix un altre: comprovar la hipòtesis o la formulació a falsejar.
Biaix finalístic: l’objectiu per al que treballar

Biaix finalístic: l’objectiu per al que treballar

Detectar, interpretar, falsejar... per què? Per conduir-se –és impossible no comportar-se– d’una manera o d’una altra, en una direcció o amb un propòsit.
Ansiedad: Sesgo anticipatorio

Ansiedad: Sesgo anticipatorio

La anticipación es un proceso  cognitivo, imaginario, que prevé las consecuencias de un posible discurrir de las cosas, sobre la base de la experiencia y otras fuentes de conocimiento. Va desde un proceso rápido, intuitivo, automático, hasta un proceso de p...

Articles relacionats