Ansietat: avisos i funcions

Funcions de l’ansietat

L’ansietat ens avisa de possibles riscos i amenaces, i alhora, ens prepara per actuar. En aquest article revisem les principals funcions de l’ansietat.

Ansietat: redistribuió de recursos

L’ansietat necessita recursos per fer front a l’amenaça percebuda. Així doncs, el nostre organisme redistribueix els recursos per gestionar aquestes suposades amenaces.

Ansietat, el paper de l’evolució

La finalitat de l’ansietat és protegir a l’organisme. Ens prepara per l’acció. Aquest és un mecanisme hereu del que com a espècie hem anat desenvolupant al llarg de milers d’anys d’evolució.

Funcions de l’ansietat

L’ansietat ens avisa de possibles riscos i amenaces, i alhora, ens prepara per actuar. En aquest article revisem les principals funcions de l’ansietat.

Ansietat: redistribuió de recursos

L’ansietat necessita recursos per fer front a l’amenaça percebuda. Així doncs, el nostre organisme redistribueix els recursos per gestionar aquestes suposades amenaces.

Ansietat, el paper de l’evolució

La finalitat de l’ansietat és protegir a l’organisme. Ens prepara per l’acció. Aquest és un mecanisme hereu del que com a espècie hem anat desenvolupant al llarg de milers d’anys d’evolució.