Errors en l’anticipació

Introducció: anticipació i ansietat

Introducció: anticipació i ansietat

L’anticipació és un procés d’avaluació cognitiva que preveu les conseqüències que un esdeveniment donat provocarà en l’individu, sobre la base de l’experiència i altres fons de coneixement
La prevenció abusiva no tranquil·litza ni dóna seguretat

La prevenció abusiva no tranquil·litza ni dóna seguretat

Preveure fa referència a pronosticar o conjecturar un esdeveniment a partir d’una senyal o indici amb valor predictiu. Allò anticipat pot ser desitjat o no desitjar, positiu o negatiu.
Extralimitació en el càlcul de riscos

Extralimitació en el càlcul de riscos

Des de la perspectiva cognitivosocial (Bandura, 1986), el que fa que els esdeveniments potencialment aversius resultin temibles és, sobretot, la ineficàcia percebuda per afrontar-los. En la mesura que l’individu pensi que pot prevenir, acabar disminuir la ...
Pensament i ansietat: generació d’indicis

Pensament i ansietat: generació d’indicis

L’actitud de sospita permet prestar una atenció selectiva preferent a qualsevol fet que presumptament pogués estar integrada en una cadena d’acció relacionada amb allò temut. Aquests fets tenen el caràcter d’indicis, és a dir, indicadors.
Ansietat i atenció autoenfocada

Ansietat i atenció autoenfocada

Per al cas de l’ansietat, l’atenció autoenfocada és condició necessària per a la hipervigilància de les sensacions corporals relacionades amb l’activació psicobiològica.
Extralimitació en el càlcul de conseqüències de segon ordre i en l’atribució de la significació social del símptoma

Extralimitació en el càlcul de conseqüències de segon ordre i en l’atribució de la significació social del símptoma

Els símptomes i la conducta són susceptibles d’atribució de significació pel propi subjecte i pel medi social. Fins i tot, el subjecte pot atribuir al medi social una determinada categorització del que li passa
Anticipación y ansiedad: Caso práctico ilustrativo (Text en castellà)

Anticipación y ansiedad: Caso práctico ilustrativo (Text en castellà)

Se presenta un caso donde pueden apreciarse algunas estrategias de gestión de la ansiedad, identificando aquellas que resultan contraproducentes ( particularmente las relacionadas con procesos anticipatorios) y explicando cómo y por qué.

Articles relacionats