Preguntes més freqüents

Tinc problemes d’ansietat?

Escala d’ansietat d’Hamilton (Adaptada). Els resultats són orientatius, serveixen per advertir sobre la presència de manifestacions relacionades amb ansietat i, en conseqüència, facilitar la decisió de consultar o no amb especialistes. No poden prendre’s com a base per a diagnòstic algun, ni per descartar uns altres.

Tinc depressió?

BDI: Inventari de depressió de Beck.  Els resultats són orientatius, serveixen com a advertència sobre la presència de manifestacions relacionades amb depressió i, en conseqüència, facilitar la decisió de consultar o no amb especialistes. No poden prendre’s com a base per a diagnòstic algun, ni per descartar uns altres.

Sìmptomes de l’ansietat

Les manifestacions simptomàtiques de l’ansietat son molt variades i poden classificar-se en diferents grups: Físics, psicològics, de conducta, intel.lectuals o cognitius, y socials.

Què és l’ansietat i per què es produeix?

L’ansietat és bàsicament un mecanisme defensiu. És un sistema d’alerta enfront de situacions que es consideren una amenaça. És un mecanisme universal, que es dóna en totes les persones, és normal, adaptatiu, millora el rendiment i la capacitat d’anticipació i resposta.

Quantes persones pateixen trastorns d’ansietat?

La prevalença anual fa referència al percentatge de persones que presenten un diagnòstic d’ansietat durant els últims 12 mesos. La prevalença per a tota la vida (o prevalença global) fa referència al percentatge de persones que han estat diagnosticades d’aquest trastorn, independentment de si el presenten en el moment actual o no.

Tinc problemes d’ansietat?

Escala d’ansietat d’Hamilton (Adaptada). Els resultats són orientatius, serveixen per advertir sobre la presència de manifestacions relacionades amb ansietat i, en conseqüència, facilitar la decisió de consultar o no amb especialistes. No poden prendre’s com a base per a diagnòstic algun, ni per descartar uns altres.

Tinc depressió?

BDI: Inventari de depressió de Beck.  Els resultats són orientatius, serveixen com a advertència sobre la presència de manifestacions relacionades amb depressió i, en conseqüència, facilitar la decisió de consultar o no amb especialistes. No poden prendre’s com a base per a diagnòstic algun, ni per descartar uns altres.

Sìmptomes de l’ansietat

Les manifestacions simptomàtiques de l’ansietat son molt variades i poden classificar-se en diferents grups: Físics, psicològics, de conducta, intel.lectuals o cognitius, y socials.

Què és l’ansietat i per què es produeix?

L’ansietat és bàsicament un mecanisme defensiu. És un sistema d’alerta enfront de situacions que es consideren una amenaça. És un mecanisme universal, que es dóna en totes les persones, és normal, adaptatiu, millora el rendiment i la capacitat d’anticipació i resposta.

Quantes persones pateixen trastorns d’ansietat?

La prevalença anual fa referència al percentatge de persones que presenten un diagnòstic d’ansietat durant els últims 12 mesos. La prevalença per a tota la vida (o prevalença global) fa referència al percentatge de persones que han estat diagnosticades d’aquest trastorn, independentment de si el presenten en el moment actual o no.