Categories
Ansietat generalitzada

Trastorn d’Ansietat Generalitzada (TAG): descripció.

En el trastron d’ansietat generalitzada, els dos components fonamentals que el caracteritzen son l’ansietat i la preocupació.

Aquesta ansietat i preocupació apareix de forma persisitent y excessiva o desproporcionada. Forma part de la vida diària de la persona i afecta a moltes àrees de la seva vida. A la persona li resulta difícil controlar les preocupacions i els símptomes d’ansietat associats, i això provoca una important interferència en les seves tasques diàries.

Considerar l’ansietat i la preocupació com excessives significa que no son proporcionals en relació als desencadenants que preocupen, és a dir, que la seva duració, freqüència i intensitat superen el que es pot esperar per aquesta situació (la situació no és en realitat ni tan probable ni tan greu com per què generi aquesta intensa resposta d’activació i ansietat, i preocupació al respecte). En el que es refereix a la persistència, l’ansietat i la preocupació ocupen un notable temps de la persona, varis dies a la setmana o tots els dies, inclús ocupant varies hores d’aquets dies.

Una altre característica és que a la persona li costa deixar de preocuparse i sentir ansietat, i aquest és un fet diferencial respecte les preocupacions diàries de qualsevol persona. Totes les persones poden tenir problemes, però a diferència de les preocupacions en el trastorn d’ansietat generalitzada, aquestes son menys intenses, duraderes i persistents, i més fàcils de controlar.

Aquesta ansietat i preocupació del trastorn d’ansietat generalitzada es manifesta a més amb una sèrie de símpotmes com irritabilitat, inquietut, sensació de cansar-se amb facilitat, tensió muscular, dificultats per dormir, problemes de concentració i quedar-se en blanc.

Font: Clínica de l’ansietat.