Estrès Posttraumàtic

Estrès Posttraumàtic: una presentació del problema

Estrès Posttraumàtic: una presentació del problema

El trastorn per Estrès Postraumàtic sorgeix com a resposta tardana o diferida a un succés estressant o una situació, breu o duradora, de natura excepcionalment amenaçant o catastròfica
Símptomes de l’estrès posttraumàtic: criteris diagnòstics segons les classificacions internacionals   

Símptomes de l’estrès posttraumàtic: criteris diagnòstics segons les classificacions internacionals  

Per tal d’efectuar el diagnòstic de trastorn d’estrès posttraumàtic (TEP), els especialistes es basen en criteris diagnòstics del DSM-V o del CIE-10, dues classificacions de malalties consensuades per especialistes de diferents nacionalitats i de pres...
Estrès posttraumàtic: diagnòstic diferencial

Estrès posttraumàtic: diagnòstic diferencial

El diagnòstic diferencial serveix per fer una valoració correcta d’una malaltia pel que fa a d’altres de semblants, amb les quals es pogués confondre o solapar-se. És una valoració clínica que correspon exclusivament als especialistes, en cap cas, als ...
Tractaments específics de l’estrès posttraumàtic

Tractaments específics de l’estrès posttraumàtic

El tractament pot presentar diferències ostensibles d’un cas a un altre, no només com és natural, en funció de les característiques de les persones, sinó també en funció dels fets traumàtics desencadenants: no produeix els mateixos efectes una agress...

Articles relacionats