Ansietat per separació

Ansietat per separació. Una presentació del problema

Ansietat per separació. Una presentació del problema

La por a la separació és la primera i més bàsica por. Fins i tot es dóna en altres espècies. Té un clar sentit adaptatiu, ja que tenir cuidadors a prop incrementa les probabilitats de supervivència, fins que el subjecte desenvolupi les habilitats i la co...
Ansietat per separació. Símptomes. Criteris diagnòstics segons les classificacions internacionals.

Ansietat per separació. Símptomes. Criteris diagnòstics segons les classificacions internacionals.

Per efectuar el diagnòstic de trastorn per ansietat de separació, els especialistes es basen en criteris diagnòstics del DSM-V o del CIE-10, dues classificacions de malalties consensuades per especialistes de diferents nacionalitats i de prestigi rec...
Ansietat per separació: diagnòstic diferencial   

Ansietat per separació: diagnòstic diferencial  

El diagnòstic diferencial serveix per fer una valoració correcta d’una malaltia pel que fa a d’altres de semblants, amb les quals es pogués confondre o solapar-se. És una valoració clínica que correspon exclusivament als especialistes, en cap cas, als ...
Tractaments psicològics de l’ansietat per separació

Tractaments psicològics de l’ansietat per separació

En aquest trastorn, s’apliquen tècniques cognitivoconductuals similars a les utilitzades en la resta de problemes d’ansietat. No obstant això, com que es dóna fonamentalment en persones d’edat reduïda, requereixen una sèrie d’adaptacions....
Ansietat i pors en la infància

Ansietat i pors en la infància

En aquest apartat, s’anomenen les pors i les preocupacions que són normals a determinades edats i es descriuen els trastorns d’ansietat que, amb més freqüència, es donen a la infància i a l’adolescència.
Educar els nens per prevenir l’ansietat

Educar els nens per prevenir l’ansietat

Les persones més properes als nens tenen un paper un molt important en la prevenció dels trastorns d’ansietat. Els pares i els educador poden reduir l’impacte de les situacions o esdeveniments vitals estressants que el nen visqui, poden educar-lo per p...

Articles relacionats