Tractament de l'Ansietat

Teràpia Cognitiu Conductual

La teràpia Cognitiu Conductual és un tipus de tractament psicològic, amb base científica, que es dirigeix a identificar i canviar pensaments i comportaments negatius i desadaptatius, per altres més adaptatius i adequats. S’enfoca en previndre, reduir i eliminar pensaments, emocions i conductes que generen malestar: ansietat i por, baix estat d’ànim, irritabilitat, preocupacions excessives o recurrents…etc.

Tractament: Qüestions generals

L´inici de qualsevol tractament requereix una valoració diagnòstica precisa, un coneixement exhaustiu dels factors implicats en l´origen i desenvolupament del problema: antecedents, factors desencadenants, factors predisposicionals, factors de manteniment, solucions intentades, etc.

Tractament específic de les fòbies simples

Les teràpies que han demostrat més eficàcia en el tractament específic de les fòbies simples són les basades en les tècniques de modificació de la conducta

Tractament específic per a la fòbia social

La intervenció terapèutica conjuga, normalment, tractaments específics, en funció del diagnòstic principal, amb d’altres de caràcter més general o més contextual, d’acord amb les característiques personals i amb les circumstàncies de l’usuari

Teràpia Cognitiu Conductual

La teràpia Cognitiu Conductual és un tipus de tractament psicològic, amb base científica, que es dirigeix a identificar i canviar pensaments i comportaments negatius i desadaptatius, per altres més adaptatius i adequats. S’enfoca en previndre, reduir i eliminar pensaments, emocions i conductes que generen malestar: ansietat i por, baix estat d’ànim, irritabilitat, preocupacions excessives o recurrents…etc.

Tractament: Qüestions generals

L´inici de qualsevol tractament requereix una valoració diagnòstica precisa, un coneixement exhaustiu dels factors implicats en l´origen i desenvolupament del problema: antecedents, factors desencadenants, factors predisposicionals, factors de manteniment, solucions intentades, etc.

Tractament específic de les fòbies simples

Les teràpies que han demostrat més eficàcia en el tractament específic de les fòbies simples són les basades en les tècniques de modificació de la conducta

Tractament específic per a la fòbia social

La intervenció terapèutica conjuga, normalment, tractaments específics, en funció del diagnòstic principal, amb d’altres de caràcter més general o més contextual, d’acord amb les característiques personals i amb les circumstàncies de l’usuari