Crisi de pànic i agorafòbia

Crisis de pànic: una presentació del problema

Els símptomes més freqüents de l’atac de pànic son: sudoració, palpitacions, dolors al pit, mareig o vertigen, nàusees, problemes estomacals, sufocació o calfreds, falta d’aire o sensació d’ofec, formigueig o entumiment, tremolors, sensació d’irrealitat, terror, sensació de falta de control o de tornar-se boig, por a morir.

El trastorn de pànic o crisi d’angoixa: Diagnòstic diferencial

El diagnòstic diferencial serveix per fer un correcta valoració d’una malaltia respecte a d’altres de semblants. En el cas del trastorn de pànic, cal diferenciar-lo, entre d’altres, d’altres tipus de trastorns d’ansietat, com els causats per una malaltia orgànica o per abús de substàncies.

Agorafòbia: Una presentació del problema

L’Associació Americana de Psiquiatria defineix l’agorafòbia com la por a estar a llocs o situacions en les quals pots ésser difícil o vergonyós fugir o en els quals pot no disposar-se d’ajuda en cas de patir un atac de pànic o símptomes similars als del pànic

L’agorafòbia: Diagnòstic diferencial

El diagnòstic diferencial serveix per fer una correcta valoració d’una malaltia respecte a d’altres de semblants, amb les quals pot confondre’s o solapar-se. És una valoració clínica que correspon exclusivament als especialistes i en cap cas als pacients.

Crisis de pànic: una presentació del problema

Els símptomes més freqüents de l’atac de pànic son: sudoració, palpitacions, dolors al pit, mareig o vertigen, nàusees, problemes estomacals, sufocació o calfreds, falta d’aire o sensació d’ofec, formigueig o entumiment, tremolors, sensació d’irrealitat, terror, sensació de falta de control o de tornar-se boig, por a morir.

El trastorn de pànic o crisi d’angoixa: Diagnòstic diferencial

El diagnòstic diferencial serveix per fer un correcta valoració d’una malaltia respecte a d’altres de semblants. En el cas del trastorn de pànic, cal diferenciar-lo, entre d’altres, d’altres tipus de trastorns d’ansietat, com els causats per una malaltia orgànica o per abús de substàncies.

Agorafòbia: Una presentació del problema

L’Associació Americana de Psiquiatria defineix l’agorafòbia com la por a estar a llocs o situacions en les quals pots ésser difícil o vergonyós fugir o en els quals pot no disposar-se d’ajuda en cas de patir un atac de pànic o símptomes similars als del pànic

L’agorafòbia: Diagnòstic diferencial

El diagnòstic diferencial serveix per fer una correcta valoració d’una malaltia respecte a d’altres de semblants, amb les quals pot confondre’s o solapar-se. És una valoració clínica que correspon exclusivament als especialistes i en cap cas als pacients.