Tractament: Qüestions generals

L’intervenció terapèutica combina, normalment, tractaments específics, en funció del diagnòstic principal, amb altres de caràcter més general o contextual, en funció de les característiques personal del pacient, les seves circumstàncies, i la natura dels seus problemes o conflictes, en la mesura que tinguin a veure amb el motiu de consulta.

Normalment, les primeres intervencions van encaminades a reduïr els símptomes de l’ansietat i la incapacitació que produeixen. Posteriorment s’analitzen i es tracten els factors que originen i/o mantenen l’ansietat i altres alteracions que la poden acompanyar.

Habitualment, els tractaments inclouen aspectes relacionats amb la recuperació de la salut, si s’ha perdut, aspectes relacionats amb la prevenció, i aspectes relacionats amb el desemvolupament personal del pacient, que d’alguna manera, tingui a veure amb el que li passa.

A l’inici del tractament psicológic la freqüència de les visites és d’un cop per setmana (si el tractament és només farmacològic la freqüència es menor). Quan el tractament va avançant i la persona va aconseguint una milloria, normalment les visites es realitzen cada 15 dies.

La durada total del tractament és variable, en funció del diagnòstic i del cas. Com a referència general, els tractaments poden durar de si mesos a un any, encara que algunes persones requereixen un temps major.

L´inici de qualsevol tractament requereix:

  • Una valoració diagnòstica precisa.
  • Un coneixement exhaustiu dels factors implicats en l´origen i desenvolupament del problema: antecedents, factors desencadenants, factors predisposicionals, factors de manteniment, solucions intentades, etc.
  • Un coneixement suficient del pacient i les seves circumstàncies: grau de deteriorament de la salut i el benestar, incapacitació i interferències en plans d´acció significatius per a la persona, recursos personals, atribució de capacitat i eficàcia, trets destacats de la personalitat i del sistema de valors, estat emocional general, etc.
  • La formulació d´un esquema explicatiu que identifiqui les variables més rellevants del cas, les relacions crítiques entre elles, i el procés que han anat seguint al llarg del temps.
  • L´establiment d´una relació adequada entre el pacient i l´especialista que els permetrà treballar junts de manera eficient: reconeixement mutu, comunicació eficaç, confidencialitat, seguiment de prescripcions, etc.
  • Finalment, en funció de tot l´anterior, l´establiment d´uns objectius avaluables i uns mitjans convenientment  ordenats i seqüenciats. Aquests últims, els mitjans i el seu desplegament, en  funció de la demanda formulada pel pacient, són els que constitueixen el tractament pròpiament dit.

Que puc aconseguir amb un tractament psicològic?

  • Entendre millor l’origen de la meva ansietat i com gestionar-la.
  • Reduïr els símptomes fins eliminar-los.
  • Aprender tècniques i estratègies per manegar l’ansietat i els seus problemes associats.
  • Interioritzar eines psicològiques per prevenir que torni a aparèixer.

Realitzar una teràpia psicològica t’ajudarà a superar el teu problema d’ansietat d’una manera més ràpida i eficaç.

Contacta’ns i t’informem:

Clínica de l’Ansietat a Barcelona: 93 226 14 12607 507 097.

Clínica de l’Ansietat a Madrid: 91 829 93 92607 507 097.

Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

__________
Font: Clínica de l’Ansietat. Madrid i Barcelona. Psicólegs i psiquiatres. Especialistes en el tractament de l’ansietat

Vídeo: Tractament de l’Ansietat. Dr. Carlos Baeza Villarroel. Psicóleg.