Què és l’ansietat i per què es produeix?

L’ansietat és bàsicament un mecanisme defensiu. És un sistema d’alerta enfront de situacions que es consideren una amenaça. És un mecanisme universal, que es dóna en totes les persones, és normal, adaptatiu, millora el rendiment i la capacitat d’anticipació i resposta. La funció de l’ansietat és mobilitzar l’organisme, mantenir-lo altera i dispost per intervenir enfront als riscos i les amenaces, de manera que no se’n produeixin o se’n minimitzin les conseqüències. L’ansietat, doncs, ens empeny a prendre les mesures convenients (fugir, atacar, neutralitzar, afrontar, adaptar-se, etc.), segons el cas i la naturalesa del risc o del perill. El perill ve donat per l’obstaculització de qualsevol projecte o desig important per a nosaltres, o bé per l’obstaculització d’estatus o d’èxits ja aconseguits. El ser humà desitja allò que no té i vol conservar allò que ja té.

L’ansietat, doncs, com qualsevol mecanisme adaptatiu, és bona, funcional, normal i no representa cap problema per a la salut.

No obstant això, en alguns casos, aquest mecanisme funciona de manera alterada, és a dir, produeix problemes de salut i, enlloc d’ajudar-nos, ens incapacita. Quins factors poden influir perquè un mecanisme normal, saludable i adaptatiu deixi de ser-ho?

Factors predisposicionals

 •  Factors biològics, alguns d’ells genètics
 •  Factors de personalitat. Patrons d’afrontament de l’estrès. Estils de vida
 •  Factors ambientals. Aprenentatges. Contextos i suports socials

Factors activadors o desencadenants

 •   Situacions o esdeveniments que són viscuts com a desbordants dels nostres recursos
 •   Esdeveniments vitals de conseqüències greus o que exigeixen esforços adaptatius importants
 •   Obstacles per aconseguir èxits o que limiten la nostra capacitat per aconseguir-los o mantenir-los
 •   Consum d’estimulants i altres drogues

Factors de manteniment, lligats a la gestió de la pròpia ansietat

 •  La «por a la por»
 •  La pèrdua de condicions o facultats, per la pròpia ansietat, que dificulten l’afrontament dels problemes
 •  Solucions intentades que resulten contraproduent
 •  La problematització d’àrees inicialment no conflictives, com a conseqüència de la pròpia ansietat
 •  Afrontament insuficient o erroni del problemes origen de l’ansietat
 •  L’establiment de mecanismes fòbics

Normalment, els problemes d’ansietat es produeixen per una combinació d’algun d’aquests factors durant un període de temps.

En el tractament psicològic es tracten tots aquets factors perquè la persona recuperi el seu estat de salut i benestar.

Realitzar una teràpia psicològica t’ajudarà a superar el teu problema d’ansietat d’una manera més ràpida i eficaç.

Contacta’ns i t’informem:

Clínica de l’Ansietat a Barcelona: 93 226 14 12607 507 097.

Clínica de l’Ansietat a Madrid: 91 829 93 92607 507 097.

Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

Articles relacionats

 • Causes de l’ansietat: origen i manteniment
 • La ansietat: un model explicatiu
 • Ansietat i herència
 • Ansietat i estrès
 • Ansietat i drogues

Font: Clínica de l’ Ansietat. Especialistes en el tractament de l’ansietat. Madrid i Barcelona