Función

La ansiedad, un sistema de alerta normal, adaptativo y universal

La ansiedad, un sistema de alerta normal, adaptativo y universal

L’ansietat és un sistema d’alarma de l’organisme davant de situacions considerades una amenaça, és a dir, situacions que ens afecten i en les que tenim quelcom a guanyar o a perdre. El concepte d’ansietat està així estretament lligat a la percepció d’...
Causas de la ansiedad: origen y mantenimiento

Causas de la ansiedad: origen y mantenimiento

En l’aparició i el manteniment de l’ansietat com a trastorn influeixen tres grans grups de factors: els factors predisponents, els factors activadors i els factors de manteniment.
La ansiedad: Un modelo explicativo

La ansiedad: Un modelo explicativo

La conducta de la persona és motivada: implica activació (intensitat) i direcció (aproximació-evitació). Les emocions, l’ansietat entre elles, reflecteixen la relació entre els motius (necessitats) i l’èxit, o probabilitat d’èxit, en el moment de rea...

Artículos relacionados