Estils de vida que afavoreixen la salut o la malaltia

Estil de vida promotor de salut

 • Capacitat per aprendre noves habilitats d’afrontament o modificar les antigues
 • Actitud d’obertura i receptivitat als altres
 • Iniciar i dirigir el canvi
 • Percebre i realitzar eleccions i opcions en la resolució de problemes
 • Tenir metes i propòsits en la vida
 • Fer ús de tot tipus de recursos per adaptar-se a la vida
 • Augmentar les habilitats personals, socials i de tot tipus
 • Aproximació integradora a les circumstàncies i problemes
 • Actitud dirigida a la resoldre problemes o a prevenir-los
 • Comportament actiu/amb iniciativa
 • Màximes activitats d’autocura
 • Vincles socials forts
 • Avaluació conscient del risc de les conductes per a la salut
 • Actitud optimistes/esperançadores
 • Conductes reductores de l’estrès
 • Imatge pròpia positiva, alta autoestima

Estil de vida promotor de malalties

 • Utilització limitada d’habilitats d’afrontament
 • Retir social, timidesa, interaccions mínimes
 • Veure els canvis com a barreres, obstacles
 • Percebre poques eleccions o opcions en la resolució de problemes
 • No tenir clares les metes ni els propòsits en la vida
 • Utilització limitada dels recursos per adaptar-se
 • Dependència d’habilitats adquirides i limitades
 • Punt de vista blanc o negre en diferents circumstàncies i problemes
 • Aproximació als problemes amb una orientació cap a la crisi
 • Comportament passiu/reactiu
 • Mínimes activitats d’autocura
 • Aïllament social o vincles socials dèbils
 • Cerca de conductes de risc per a la salut
 • Actituds pessimistes/fatalistes
 • Conductes generadores d’estrès
 • Emocions comuns d’ira/depressió
 • Imatge pròpia negativa, autoestima baix

__________

Font: Bruhn J. B., citat per por Carmen Sandi, Cesar Venero y Mª Isabel Cordero. Estrés, memoria y trastornos asociados. Barcelona: Editorial Ariel. 1999.

Vídeo Il-lustratiu: Emociones positivas (UNED-RTVE2)

Altres vídeos relacionats