Ansietat i depressió

L’ansietat i la depressió són problemes emocionals complexos. Malgrat que són diferents, presentes algunes semblances que poden crear confusió a l’hora de distingir-los.

La ansietat és un sistema d’alerta que s’activa en previsió d’un perill o amenaça. Genera una activació marcada de l’organisme que serveix perquè les conductes com l’evitació, la fugida o la lluita es posin en marxa. A més, és comú que l’activitat fisiològica es manifesti també a nivell psicològic, i produeixi més distraccions, hipervigilància, aprensió, irritabilitat, inseguretat, etc. Els pensaments i les avaluacions estan relacionats amb l’amenaça, la sobrevaloració del risc i la menysvaloració dels recursos propis. L’ansietat no implica la pèrdua de la capacitat de gaudi i l’obtenció del plaer, com passa amb la depressió.

L’ànim és una emoció relacionada amb el sistema de conservació/regulació de l’energia i la motivació. L’estat d’ànim deprimit, o depressió, s’activa enfront esdeveniments passats que impliquen pèrdua, degradació o errors, i produeix quietud, disminució o alentiment dels moviments i una tristesa profunda. L’atenció i el pensament s’orienten preferentment a pèrdues, errors o degradacions imaginats o reals, que generen una tristesa profunda, culpa inapropiada, disminució de l’autoestima i, en alguns casos, ideació suïcida.

Resum de les característiques definidores de l’ansietat

 • Sistema d’alerta
 • Pensaments de danys o amenaces, pèrdua del control sobre la por o sobre un mateix
 • Augment de l’activació i conductes d’atac, lluita o fugida, o cerca de condicions segures
 • Tensió muscular, taquicàrdia, ofec, mareig

Resum de les característiques definidores de la depressió

 • Sistema de conservació/regulació d’energia.
 • Pensament d’error, pèrdua o degradació.
 • Disminució de l’activitat física i social (retraïment i alentiment dels moviments).
 • Tristesa i dificultat per sentir plaer.
 • Pèrdua del sentit de l’existència.
 • Culpa inapropiada.
 • Autoestima baixa i sentiments d’inferioritat.

Coexistència de manifestacions d’ansietat i depressió

No és infreqüent que ambdues emocions, l’ansietat i la depressió, es presentin unides i relacionades. En determinades persones és possible trobar depressió amb símptomes d’ansietat i viceversa, persones amb problemes d’ansietat que presenten manifestacions depressives. Un 70% dels trastorns depressius refereixen ansietat de graus i tipus diferents. Un percentatge encara més elevat de persones que pateixen trastorns d’ansietat acaben també acaben presentant simptomatologia depressiva de consideració diversa.

Factors que poden explicar la confluència que normalment es dóna entra la ansietat i la depressió

 • A vegades, les situacions impliquen amenaça i pèrdua a la vegada, fet que porten a l’activació dels dos sistemes amb possibilitats de combinació diferents.
 • Alguns símptomes apareixen igual en l’ansietat i en la depressió; per exemple, el fet de centrar l’atenció en un mateix i en les seves reaccions (autofocalització), les dificultats de concentració, l’insomni, el mareig i les nàusees.
 • Poden portar a conductes i pensaments molt similars, encara que amb causes i continguts diferents. Així, la reclusió a casa es dóna en l’agorafòbia amb trastorn de pànic i en la depressió; però la primera és a causa del por a experimentar una crisi de pànic, i la segona a causa de la tristesa i la falta de motivació.
 • En molts casos, els mateixos psicofàrmacs funcionen per ambdós trastorns, amb la qual cosa es pressuposa que participen els mateixos sistemes de neurotransmissors.
 • Hi acostuma a haver precursors o contaminants comuns.

És habitual trobar en l’inici o en el transcurs d’ambdós trastorns, la falta d’habilitats per a la resolució de problemes, d’habilitats socials, de situacions estressants o d’estrès continuat, del pensament desadaptatiu i rígid. La relació que hi pot haver entre l’ansietat i la depressió no és fixa ni inamovible. Per contra, presenta oscil·lacions al llarg del seu curs. Així, en un cert moment, és possible que predomini una simptomatologia o l’altra.

Font: Miguel Luna . Clínica de l’ Ansietat. Psicòlegs y psiquiatres a Madrid i Barcelona.

Més informació

First,M; Frances, A.; Pincus H.A. (2001). DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales Barcelona. Ed. Masson

Organización Mundial de la Salud (1994) CIE-10: Trastornos mentales y del comportamiento Madrid. Meditor.

Vallejo, J.R.; Gastó, C.F. (1990). Trastornos afectivos y depresivos Barcelona. Editorial Salvat.

Watson,D.; Kendall, P.H. (Eds.) (1989). Anxiety and depression: distinctive and overlapping features. San Diego. Academic Press Inc.

Video: Bases genéticas de la ansiedad y la tristeza. Redes.TVE-2

Altres vídeos relacionats

Documents relacionats

 1. Ansiedad generalizada
 2. Ansiedad y personalidad
 3. Autoestima, asertividad y disposición de apoyos sociales
 4. Estilos de vida que favorecen la salud