Ansietat per la malaltia: característiques.

En les persones que pateixen hipocondría, a banda d’experimentar un gran ansietat, el problema bàsicacment circula entre la mala-interpretació dels seus símptomes físics i les seves conductes de seguretat respecte els mateixos. Aquest cercle les porta a comprovacions continuades sobre els seus símptomes o sencacions i a fer servir molt de temps en preocupacions i imaginacions respecte «la seva malaltia», el pronòstic, el deteriorament que patiran, la mort…etc, amb el patiment que tot això els hi comporta.

De manera resumida podem descriure els següents problemes en qui pateix ansietat per la malaltia:

Creences desadaptatives i poc realistes respecte al significat dels seus símptomes, com per exemple: «estar sa significa no tenir mai cap símptoma ni malestar».

Sobreestimació de la probabilitat de morir per una malaltia.

– Donar-li un excessiu valor de realitat a les preocupacions i pensaments catastrofistes que tenen respecte la seva salut, una possible malaltia greu, etc.

Focalitzar l’atenció en les sensacions, suposats símptomes i valoracions al respecte.

– Resposta d’ansietat elevada atès que suposadament s’estan enfrontant a una malaltia greu, a un diagnòstic terrible, a la mort.

Conductes de seguretat i conductes d’evitació: en aquest sentit, hi ha qui es revisa constantment, personalment o mitjançant consultes mèdiques, o preguntant a persones properes, i hi ha qui evita anar al metge. Moltes persones, en busca de tranquil·lització i seguretat, fan continues cerques per internet, però lluny de tranquil·litzar-se, normalment acaben més preocupades i ansioses. Com es lògic moltes persones eviten qualsevol informació sobre malalties, veure sèries o pel·lícules relatives a qüestions mèdiques i malalties.

Totes aquestes manifestacions i característiques de la hipocondria es tracten a teràpia per aconseguir que la persona tingui una resposta més adaptativa i no pateixi ansietat per la malaltia. La persona aprèn a regular la seva resposta emocional excessiva, les seves valoracions catastrofistes i les seves conductes de seguretat i evitació.

Font: Clínica de l’Ansietat.