Tarifes de la Clínica de l’Ansietat 2023

 Tarifes 2021

 PSICOLOGIA PSIQUIATRIA
Primera visita  80 euros 80 euros
 Visita successiva 70 Euros 70 euros

Les consultes poden fer-se també per videoconferència i abonar-se a través de la passarel·la de pagament online de la Clínica de l’Ansietat.

Primera visita de Psicologia

La primera entrevista té normalment dues parts: una primera, on s’inicia el procés d’exploració amb l’objectiu de conèixer mínimament al pacient i les seves circumstàncies i aconseguir una impressió diagnòstica inicial; i una segona, on l’especialista fa una primera valoració del cas: hipòtesi diagnòstica, diagnòstic diferencial, exploracions complementàries, emplenar l’expedient clínic, necessitats terapèutiques, objectius, recursos terapèutics, temps, etc.

Visites successives de Psicologia

Les entrevistes successives són totes i cadascuna de les efectuades posteriorment a la primera. Bàsicament s’utilitzen en l’aplicació i desenvolupament del tractament establert, obert a revisió en funció de l’evolució, noves dades, incidències, etc. Generalment, les primeres intervencions van encaminades a reduir els símptomes d’ansietat i la incapacitació que produeixen. Posteriorment s’estudien i tracten els factors que originen i/o mantenen l’ansietat i d’altres alteracions o dificultats que puguin acompanyar-la.

Primera visita de Psiquiatria

La primera entrevista té normalment dues parts. Una primera, on s’inicia el procés d’exploració amb l’objectiu de conèixer mínimament al pacient, les seves circumstàncies, i aconseguir una impressió diagnòstica inicial. Una segona, on l’especialista fa una primera valoració del cas: hipòtesi diagnòstica, diagnòstic diferencial, valoració de les necessitats terapèutiques, objectius i prescripció farmacològica si escau.

Visita successiva de Psiquiatria

Les entrevistes successives són totes i cadascuna de les efectuades posteriorment a la primera. Bàsicament s’utilitzen en l’aplicació, desenvolupament i control del tractament farmacològic establert, obert a revisió en funció de l’evolució, noves dades, incidències, etc.

Conegui als nostres especialistes

La Clínica de l’Ansietat és un centre de consultes externes especialitzat en el tractament de l’ansietat i problemes relacionats: hipocondria, depressió, inhibició i pors socials, estrès i processos adaptatius.

Les consultes de la Clínica de l’Ansietat, a Madrid i Barcelona, són centres sanitaris reconeguts per les autoritats competents de les comunitats autònomes de Madrid i Catalunya.

El seu equip, interdisciplinari, està format per psicòlegs i psiquiatres amb àmplia formació i experiència en el tractament dels trastorns d’ansietat. Són membres acreditats de diverses societats científic-professionals.

Pot conèixer-nos en Qui Som

Més informació

Per a més informació sobre tractaments i condicions d’assistència pot comunicar-se amb nosaltres a través del formulari de sol·licitud d’informació o trucant per telèfon al número 93 226 14 12 (a Barcelona) o al número 91 829 93 92 (a Madrid).