Pot ser que els tractaments fallin? Per què?

Els factors que poden comprometre el bon resultat dels tractaments són diversos. Aquests són alguns dels més comuns:

 • diagnòstics incorrectes
 • tractaments inadequats o mal aplicats
 • resposta insuficient als recursos terapèutics
 • mala, o inadequada, relació terapeuta-pacient
 • falta d’adhesió al tractament i/o seguiment adequat a les prescripcions
 • creences errònies del pacient sobre la psicologia, la psiquiatria o els professionals
 • persistència d’estratègies, pensaments o hàbits contraproduents
 • resistències al canvi
 • entorn o persones de l’entorn que afavoreixen que el problema es mantingui
 • abandonament prematur dels tractaments
 • existència d’altres problemes que dificulten el desenvolupament del tractament

És molt important identificar els factors que han pogut influir en la falta d’eficàcia dels tractaments per assegurar que els tractaments futurs siguin més efectius.