Els resultats dels tractaments psicològics de l’ansietat, són difícils d’apreciar?

Des d’un punt de vista pràctic, allò que fa que els trastorns d’ansietat ho siguin, són els problemes de salut que l’originen i els incapacitants que en resulten.

La diferència entre dormir o no dormir, tenir molèsties físiques o no tenir-les, concentrar-se o no fer-ho, són fàcils d’apreciar, de mesurar i d’objectivar. És tangible i es pot «palpar»

Poder moure’s lliurement o no, desenvolupar-se socialment bé o no, estar atrapat en rumiaments i rituals o no, són experiències que poden sentir-se clarament i que poden quantificar-se objectivament per mitjà de diversos indicadors i punts de vista (professionals, econòmics, afectius, espacials, lúdics, etc.)