Quan durant els tractament de l’ansietat i amb quina freqüència es va a consulta?

 

La duració total dels tractaments és variable. Els tractaments psicològics que fins al moment han demostrat una eficàcia i una eficiència major són els que estan basats en procediments cognitivoconductual. La durada oscil·la entre sis mesos i un any, encara que en alguns casos poden ser més llargs en funció del cas, l’associació de l’ansietat a altres trastorns i la implicació del pacient en el programa.

Es considera que els primers resultats han d’aparèixer ja al cap d’unes setmanes de tractament; resultats indicadors de la utilitat dels recursos que s’estan aplicant i de la capacitat i la disposició del pacient per beneficiar-se’n.

Normalment, a l’inici del tractament, es ve a consulta una vegada a la setmana. Quan el tractament està mínimament encaminat, les visites es fan més espaiades, i habitualment es fan cada 15 dies.

Si el tractament és exclusivament farmacològic, el ritme de les visites és diferent: inicialment és cada tres o quatre setmanes, posteriorment cada dos o tres mesos.