Davant el confinament, li atenem porvideoconferencia

En les actuals circumstàncies de confinament, per a afrontar la pandèmia causada pel coronavirus *Covid-19, estem realitzant l’assistència psicològica  mitjançant videoconferència, que permet una comunicació cara cara, en temps real, i la idoneïtat i l’eficàcia del qual per a realitzar tractaments psicològics està prou acreditada.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Clínica de l’Ansietat a Barcelona
Telèfons: 93 226 14 12 – 607 50 70 97
Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

Clínica de l’Ansietat a Madrid
Telèfons: 91 829 93 92 – 607 507 097
Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

També pot dirigir-se a nosaltres a través del formulari d’informació.

JUNTS PODEM!!!