Primera visita de psicologia o psiquiatria

80.00

Descripció: La primera entrevista normalment té dues parts: una primera, on s’inicia el procés d’exploració amb l’objectiu de conèixer mínimament el pacient, la seva circumstància i assolir una impressió diagnòstica inicial; i una segona, on l’especialista fa una primera valoració del cas: hipòtesi diagnòstica, diagnòstic diferencial, exploracions complementàries, emplenament de l’expedient clínic, necessitats terapèutiques, objectius, recursos terapèutics, temps, etc.

Duració: Psicologia: 60 minuts. Psiquiatria: 30 minuts

No contracti ni aboni els nostres serveis sense abans haver-se posat en contacte amb nosaltres per concertar-los i planificar-los.