Obsessions

Obsessions: una presentació del problema

Obsessions: una presentació del problema

El trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) és un trastorn caracteritzat per presentar pensaments o imatges persistents indesitjables que generen molta angoixa i per la necessitat urgent de fer certs rituals per reduir la angoixa.
Els símptomes del trastorn obsessivocompulsiu (TOC): Els criteris diagnòstics d’acord amb les classificacions internacionals

Els símptomes del trastorn obsessivocompulsiu (TOC): Els criteris diagnòstics d’acord amb les classificacions internacionals

La característica essencial del trastorn obsessivocompulsiu és la presència de pensaments obsessius o d’actes compulsius recurrents. Els primers són idees, imatges o impulsos mentals que irrompen constantment en la activitat mental de l’individu; els seg...
El trastorn obsessivocompulsiu: Diagnòstic diferencial

El trastorn obsessivocompulsiu: Diagnòstic diferencial

Diagnosticar correctament el trastorn obsessivocompulsiu suposa poder diferenciar-lo d’altres trastorns d’ansietat (com la fòbia social, les fòbies específiques i el trastorn d’ansietat generalitzada), dels episodis depressius majors, del trastorn de tics,...
El TOC: Els components, l’inici, el curs i la freqüència

El TOC: Els components, l’inici, el curs i la freqüència

Fins fa poc temps, el TOC es considerava un trastorn poc freqüent, però els estudis demostren que és el quart trastorn mental més habitual i que afecta igualment els homes i les dones, tot i que en els homes l’edat d’inici podria ser més primerenca....
El TOC: L’origen i el manteniment

El TOC: L’origen i el manteniment

Determinats estudis mostren que és probable que existeixin 10 factors de la personalitat que són freqüents en la infància de les persones amb TOC: ansietat per separació, resistència al canvi, aversió al risc, submissió, susceptibilitat, perfeccionisme, hipermo...
Tractament psicològic  del trastorn obsessiu-compulsiu

Tractament psicològic del trastorn obsessiu-compulsiu

Los tratamientos que han demostrado una mayor eficacia en el tratamiento específico los trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) son los tratamientos farmacológicos y los psicológicos basados en procedimientos cognitivo-conductuales.
Por a perdre el control o a tornar-se boig

Por a perdre el control o a tornar-se boig

La por a perdre el control sobre el propi pensament, conducta o impulsos és freqüent en els trastorns d’ansietat. D’alguna manera, aquest sentiment, o pre-sentiment, és consubstancial a l’experiència d’ansietat elevada. A vegades, aquest sentiment de descontr...
Regulació del perfeccionisme

Regulació del perfeccionisme

L’èxit forma part del tancament o conclusió d’una acció. Un èxit comporta saber que el desig que teníem s’ha realitzat. El fracàs condueix a reintentar-ne l’execució (revisant-ne o no les regles de realització), o bé a abandonar el projecte....

Articles relacionats