L’ansietat i els seus trastorns

Temps  

Continguts

 

00:00-05:21

Presentació institucional de Clínica de l’Ansietat  i el seu canal de TV.

 

05:22-14:30

Què és l’ansietat, quina funció té, com es manifesta, quan es converteix en un trastorn, a quina edat s’inicien els diferents trastorns.

 

14:31-25:30

El Trastorn Obsessiu- Compulsiu (TOC) a través de l’experiència d’una pacient i de les explicacions tècniques d’un psicòleg.

 

25:31-33:27

L’Agorafòbia  a través de l’experiència d’una pacient i de les explicacions tècniques d’un psicòleg.

 

33:28-43:20

La Fòbia Social  a través de l’experiència d’una pacient i de les explicacions tècniques d’un psicòleg.

 

43:21-54:45

Presentació de l’ASSAFEGA’M, associació de pacients amb trastorn d’ansietat.

 

54:46-01:01:59

Causes i tractament de l’ansietat.