Serveis

Consultes per mitjà de videoconferència

Les consultes per mitjà de videoconferència faciliten el tractament regular de persones que es desplacen amb certa freqüència o de persones que resideixen lluny del centre de consultes i no hi poden assistir amb facilitat. Prèviament, es valora la idoneïtat d’aquest mitjà per al cas en qüestió i, sempre que sigui possible, es combina amb entrevistes presencials.

Tarifes: primera visita 80 €. Visites successibles 65 € cadascuna. La Clínica de l’ansietat compta amb una plataforma online per facilitar les transaccions.

Més informació 

Per a més informació sobre tractaments i condicions d’assistència, podeu comunicar-vos amb nosaltres per mitjà del formulari de sol·licitud d’informació o trucant als telèfons  93 226 14 12607 50 70 97  (Barcelona) ó  91 829 93 92607 507 097  (Madrid).